Fotogrammetrie

Co je fotogrammetrie

Jedná se o rychlý a bezkontaktní sběr dat, který je prováděn pomocí digitálních fotoaparátů. Postprocesingový výsledek (mračno bodů) je stejné podoby jako výstup z laserového skenování. Měřické snímky jsou zpracovány za pomocí nejmodernějších fotogrammetrických softwarů a jejich algoritmů na mračno bodů a následně je toto mračno nahrazeno trojúhelníkovými ploškami, které charakterizují tvar objektu. Na závěr je 3D model pokryt realistickou fototexturou.
V případě potřeby doplníme měření Laserscaningem.

Co přináší Fotogrammetrie za výhody:

 • Aktuálnost dat
 • Realističnost výsledku
 • Přesnost a detailnost výsledku – submilimetrová
 • Komplexní (rozměrové i obrazové) archivování objektů k aktuálnímu datu
 • Rychlost zaměření, a také díky našim výkonným PC i rychlost zpracování
 • Vyhodnocení dat i z těžko přístupných míst
 • Bezkontaktní metoda, nehrozí porušení předmětu

Máte zájem protože…

 • Potřebujete perfektní ortofotoplán objektu či lokality?
 • Chcete znát kubatury Vašich skladových zásob?
 • Potřebujete zaznamenat a uchovat aktuální stav předmětu?
 • Chybějí Vám modely pro 3D tisk?

Pokud je Vaše odpověď na některou z těchto otázek „ANO“, pomůžeme Vám s tím. Nebo pokud máte jakoukoliv komplikaci, která lze vyřešit pomocí Fotogrammetrického zpracování, neváhejte nás kontaktovat.

Výpočet vrstevnicového plánu

Vrstevnice dodáváme jak ve 2D s popiskami tak i ve 3D.

DCIM102MEDIADJI_0011.JPG

Orotofoto objektů s rozlišením až 0,1 mm

Dodáváme Georeferencovanou True ortofotomapu části zemského povrchu. O rozlišení až 1 cm/pix.

DCIM102MEDIADJI_0011.JPG

Měření kubatur s přesností až 0,5%

Provádíme zaměření skládek sypaných materiálů
Určení objemů zemních prací při výstavbě
Intervalové inventarizace skladů
Porovnání skutečného objemu zemních prací s projektem

DCIM102MEDIADJI_0011.JPG

Letecké fotografie, video – monitoring

Dle Vašich požadavků vyhotovíme efektní letecké fotografie, náš letecký systém umožňuje přenos obrazu na zem, a tak zákazník má okamžitý náhled na fotografii či monitoring objektu. Během letu můžeme pořídit video o rozlišení až 4K!

DCIM102MEDIADJI_0011.JPG

Georeferencované měřické snímky

Vyhotovíme georeferencované měřické snímky, které jsou zároveň opraveny o zkreslení objektivu. Tyto snímky lze dále využít stereofotogrammetrickým způsobem.

DCIM102MEDIADJI_0011.JPG

Vyhotovení mračna bodů

Mračno bodů obsahující RGB informaci dodáme v požadovaném souřadnicovém systému. Dále je ho možné klasifikovat do jednotlivých tříd.

DCIM102MEDIADJI_0011.JPG

Tvorba 360° panoramatických snímků

Dle Vašeho přání vyhotovíme panoramatický snímek.

Provádění analýz

Z našich dat provedeme výpočet rozdílového modelu (deformace). Dále vyhotovíme vizualizaci terénu po ukončení těžby, či po navezení skládky.

Tvorba DEM

Digitální výškový model – jedná se o georeferencovaný TIFF soubor, kde každému bodu je přiřazena jedna hodnota výšky. Tyto modely lze dále využívat v GIS aplikacích.
Dodáme velmi přesný digitální výškový model s rozlišením až 0,1 mm/pix a v případě letecké fotogrammetrie až 1cm/pix.

dem_velka_thumb

Naše data mohou být v souřadnicovém systému JTSKWGS84UTM či místní. Výškový systém používáme Bpv či místní.

Certifikáty ÚCL k provozování letecké fotogrammetrie

Tvorba detailních 3D modelů s realistickou fototexturou

Model je tvořen velkým množstvím trojúhelníkových plošek, které je možné překrýt texturou. Vhodné jako podklad pro 3D tisk.

Tvorba DEM

Dodáme velmi přesný digitální výškový model s rozlišením až 0,1 mm/pix.

dlazdice_thumb

Mračno bodů

Zpracujeme velmi detailní mračno bodů objektů, které je možno obarvit skutečnými barvami ve spektru RGB.

mracno_pozemni_thumb

Renderování animací s rozlišením až 4K

Nejjednodušší a zároveň nejefektivnější ukázka výsledku pro široké publikum. Velmi ulehčuje jakékoliv jednání.

Orotofoto objektů s rozlišením až 0,1 mm

Rektifikované orotofotoplány objektů 0,1 mm/pix.

Interaktivní ukázka
orto_zamek

Dále provádíme na základě dat výpočty

 • plochy
 • objemu
 • souřadnice těžiště objektu
 • Z etapového měření provedeme určení deformace objektu

Souřadnicové systémy

Naše fotogrammetrické výstupy připojíme do souřadnicových systémů:

 • JTSK
 • WGS84
 • UTM
 • místní

Výškový systém může být použit Bpv či místní. U našich partnerů jsme schopni zajistit kvalitní 3D tisk našich modelů.

Sběr dat

Pro naše projekty využíváme fotoaparáty, které splňují naše vysoké nároky na obrazovou kvalitu. Především takové, které splňují parametr percepčního rozlišení vyšší než 10 Mpix.

Před snímáním je rozhodnuto, zda bude provedena signalizace vlícovacích bodů, či bude stačit vlícovací body identifikovat bez signalizace. Po výběru vhodného fotoaparátu je objekt nasnímán, tak aby pozice snímků vyhovovaly autokorelačnímu zpracování.

Na závěr jsou zaměřeny vlícovací body v požadovaném souřadnicovém systému pro určení rozměru a také georeferencování modelu.

fotogrammetrie_postup

Zpracování měření

Pro zpracování využíváme metody autokorelační fotogrammetrie, která lze rozdělit na 3 fáze.

Fáze 1.
 • Nalezení identických bodů na překryvech jednotlivých snímků a určení jejich jednoznačnosti.
 • Rekonstrukce pozice jednotlivých snímků mezi sebou.
 • Opravy snímající sestavy – zavedení prvků vnitřní orientace
 • Identifikace vlícovacích bodů a určení jejich souřadnic- georeferencování do požadovaného souřadnicového systému.
Fáze 2.
 • Výpočet hloubkových snímků, kde jsou jednotlivým objektům vypočteny vzdálenosti od místa snímání.
 • Generace mračna bodů
 • Klasifikace mračna bodů
Fáze 3.
 • Vytvoření trojúhelníkových plošek, které nahrazují jednotlivé body mračna – 3D model
 • Výpočet DEM (Digitálního výškového modelu)
 • Klasifikace mračna bodů
 • Tvorba Ortofoto

Zpracování měření

Mračno Bodů

Primárním výstupem fotogrammetrického zpracování je mračno bodů
Vzhledem k možné submilimetrové detailnosti fotogrammetrického zpracování lze z mračna bodů provádět velmi přesné deformační analýzy. Dále je umožněno velmi přesně určit souřadnice těžiště jednotlivých objektů, či vypočítat kubaturu skládek materiálu.

3D model

Jedná se o trojúhelníkové plošky spojující jednotlivé body mračna. Tyto plochy mohou být překryté realistickou fototexturou. 3D model dodáváme v mnoha formátech: OBJ, 3DS, PLY, COLLADA, PDF, aj. Tyto 3D modely mohou sloužit jako data pro 3D tisk.

Ortofotoplán

Z 3D modelu lze renderovat Ortofotoplán v libovolném měřítku. Rozlišení na jeden pixel je možný již od 0,1 mm!

Ortofotoplán má podobu bitmapového souboru PGN, JPEG, TIFF, aj. kde rozměr je určen velikostí jednoho pixelu. Dále dodáváme Ortofotoplán vytištěný v požadovaném měřítku.

Výhodou je jeho vysoká kvalita, jelikož je vytvořen na základě fotografií.

DEM – Digial elevation model

Digitální výškový model – jedná se o georeferencovaný TIFF soubor, kde každému bodu je přiřazena jedna hodnota výšky. Tyto modely lze dále využívat v GIS aplikacích.

Bližší informace Vám poskytne:

Ing. Ondřej Kučírek, vedoucí oddělení, +420 731 613 396