Velmi rychlé a přesné měření technologických zařízení

16.12.2018

Požadavek zákazníka: Dodání komplexního 3D modelu skipové jámy pro následnou projekční činnost, tak aby byl kompatibilní s jeho CAD systémem.

Jakákoliv neplánovaná odstávka vysoké pece je ekonomicky nevýhodná. Proto bylo nutné provést zaměření skipové jámy při plánované odstávce. Při této odstávce na zařízení pracuje několik desítek techniků. Naše činnost byla v nejspodnějším patře zařízení. Z důvodu bezpečnosti práce a také padajícímu prachu následkem činností techniků, bylo možné měření provést v době oběda při útlumu ostatních prací.

Přesně pro tento typ činností je nejvhodnější metoda Laserového skenování s našim přístrojem FARO Focus 3D. S touto technologií jsme zvládli zaměřit objekt ze 17 stanovisek za 2 hodiny s přesností ± 2 mm. Samozřejmostí byla velmi podrobná fotodokumentace objektu, tak aby pro vyhotovení 3D modelu nám stačila pouze jediná návštěva.

Během následujících pracovních dnů bylo provedeno spojení 17 stanovisek do jednoho homogenního mračna bodů s hustotou 3 mm. V dalších 10 pracovních dnech bylo provedeno převedení mračna na objemový a kategorizovaný 3D model.Nyní má zákazník komplexní a velmi přesná data projektované oblasti. Ušetří spoustu času spojeného s doměřováním zapomenutých rozměrů. A z pohodlí kanceláře se naplno může věnovat projektování úpravy skipové jámy ve 3D prostředí. Další velkou výhodou pro zákazníka je dodání Webshare projektu, který umožní zpřehlednění celého objektu v podobě panoramatických fotografií prohlížených ve webovém prohlížeči.

Největší komplikacemi při realizaci projektu byla obrovská zaprášenost prostředí, slabé světelné poměry, extrémně krátká doba vyhrazená pro zaměření objektu a také “vysoká hustota“ technologického zařízení. Veškeré tyto překážky nezastavily náš tým k úspěšnému finiši dalšího projektu.
Základní informace o projektu:

* Zahájení měřických prací: Při první možné odstávce tj. týden po prvním kontaktu

* Metoda měření: Laserové skenování

* Doba skenování: 2h

* Počet stanovisek: 17

* Celkový počet naměřených bodů 51 407 771* Doba dodání mračna bodů a Webshare projektu: 3 pracovní dny

* Doba vyhotovení komplexního 3D modelu: 10 pracovních dní

* 3D model dodán do CAD systémů SolidWorks a AutoCAD