Katastr nemovitostí

Dollarphotoclub_72924290

Budete kolaudovat, chcete prodat nebo koupit část pozemku, nebo potřebujete zřídit věcné břemeno na inženýrskou síť, případně potřebujete zřídit věcné břemeno přístupu na pozemek? Na to všechno budete potřebovat geometrický plán.

Information-icon-on-button

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti, který se využívá pro účely katastru nemovitostí. Geometrický plán je nedílnou součástí nebo přílohou právních listin, pomocí které má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

content

V oblasti katastru nemovitostí vyhotovujeme všechny druhy geometrických plánů pro potřeby občanů, firem a organizací. Geometrický plán slouží jako příloha pro zápis nemovitosti do katastru nemovitostí.

Nabízíme vyhotovení následujících typů geometrických plánů:

 • Geometrický plán pro vyznačení budovy (rodinný dům, garáž, jiná stavba)
 • Geometrický plán pro vyznačení přístavby budovy (změna vnějšího obvodu budovy)
 • Geometrický plán pro vyznačení vodního díla
 • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Provádíme ostatní práce v katastru nemovitostí:

 • vytyčování hranic pozemků v terénu
 • kontrolu hranic pozemků v terénu
 • soutisk aktuálního průběhu hranic s katastrální mapou
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
 • Geometrický plán pro doplnění pozemku doposud vedeného zjednodušeným způsobem
 • Geometrický plán pro zpřesnění hranice pozemku

Dále zajišťujeme:

 • vklad nemovitosti (zápis stavby) do katastru nemovitostí
 • znalecké posudky na ocenění pozemku
 • poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí

Historický vývoj katastrálních map

historieKN_3

Strážce katastru

Strážce katastru

Dále nabízíme zcela novou službu „Strážce katastru“, která Vám umožní lépe ohlídat Váš majetek.

Vlastníte-li nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí, můžete kdykoliv ověřit základní informace o ni – že jste skutečně zapsán/a jako vlastník, že neexistuje žádné omezení, o kterém nevíte – jako třeba zástavní právo, věcné břemeno, předkupní právo – že je u nemovitosti zapsána Vaše správná adresa, že u nemovitosti neběží žádné řízení, třeba o změně vlastníka či zápisu zástavního práva apod. (zkráceně říkejme těmto informacím stav). Není ovšem praktické nahlížet stále do katastru a ověřovat tyto informace.

Z tohoto důvodu je tady Strážce katastru. Jeho činnost je velmi jednoduchá: kontroluje stav nemovitosti za Vás, a to tak často, jak sami určíte. V zadanou dobu (resp. vždy po uplynutí zadaného intervalu) zjistí stav nemovitosti a takto pořízené informace uloží bezpečně u sebe. Současně zkontroluje, zda se aktuální stav neliší od Vámi předem určeného stavu, který jste označil/a za správný. Pokud se stavy liší a došlo tedy k jakékoliv změně (např. se započalo řízení o zápisu zástavního práva apod.), okamžitě Vám o tom podá informaci.

Bližší informace Vám poskytne:

Ing. Aleš Novotný, vedoucí oddělení, ÚOZI, +420 777 900 050, anovotny@gis-stavinvex.cz