Pasporty komunikací

Pasporty komunikací

Dollarphotoclub_72924290

Chybí Vašemu městu, obci pasport místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, či mobiliáře. S vyřešením tohoto problému Vám rádi pomůžeme.

Information-icon-on-button

Pasportizaci místních a účelových komunikací provádíme vždy v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů.
Před započetím vytváření pasportu, vždy zaměříme skutečný stav zájmových místních a účelových komunikací a to kombinací mobilního mapovacího systému viz obrázek č. 1 a klasického geodetického měření pochůzkou v terénu.
Přidanou hodnotou námi vytvořeného pasportu je, že dokáže odhalit konflikt mezi skutečným stavem zaměřeným v terénu a evidenčním stavem na katastru nemovitostí. Po zaměření a grafickém zpracování všech zájmových komunikací totiž vždy provedeme toto porovnání.
Toto porovnání umožní zadavateli řešit konfliktní situace typu, kdy průběh skutečného stavu komunikace neodpovídá průběhu v katastrální mapě. Viz obrázek č. 2

Stickman-law-red
MMS

obrázek č.1 – Mobilní mapovací systém pořizující data s geodetickou přesností třídy 3

ukazka_pasport

obrázek č.2 – ilustrační příklady souladu a nesouladu skutečného průběhu komunikací se stavem evidenčním katastru nemovitostí po geodetickém zaměření

content

Společnost GIS-STAVINVEX a.s. nabízí:

Aktuální nájezd všech automobilem dostupných zájmových komunikací mobilním mapovacím systémem

Implementaci panoramatických pohledů z tohoto nájezdu s krokem 3-4m do obecního/ městského informačního systému

Z pořízeného nájezdu v kombinaci s klasickým geodetickým měřením vytvoříme grafický výstup všech zájmových komunikací, případně dalších objektů a to ve formátu, který bude možno vložit do Vámi provozovaného informačního systému. Tento grafický výstup pak může sloužit, jako základ pro případnou tvorbu digitální technické mapy obce či města (DTM)

 • Pasport místních komunikací
 • Pasport účelových komunikací
 • Pasport chodníků podél místních komunikací i samostatných
 • Pasport dopravního značení svislého (včetně fotodokumentace aktuálního stavu)
 • Pasport dopravního značení vodorovného
 • Pasport dešťových vpustí na místních komunikacích
 • Pasport příkopů a žlabů podél místních komunikací
 • Pasport mostů a propustků podél místních komunikací
 • Pasport veřejného osvětlení
 • Pasport obecního/městského mobiliáře
 • Pasport kontejnerových stání
 • Pasport parkovišť a prostranství
 • Pasport cyklostezek

Bližší informace Vám poskytne:

Michal Kučera, člen představenstva, provozní ředitel, +420 731 613 394