Laserové skenování

Jedná se o velmi rychlé sbírání detailních a přesných dat skutečného provedení. 3D laserový skener rozmítá okolo sebe laserový paprsek a v kruhových profilech sbírá až 1 000 000 bodů/s v prostoru okolo sebe. Těmto bodům je zaznamenána souřadnice XYZ, intenzita odrazivosti skenovaného objektu a také jeho realistická barva. Tato data mohou být zobrazována, analyzována, nebo z těchto dat může být vytvořen 3D CAD model.

Co přináší 3D laserové skenování za výhody:

 • Vznikne komplexní měřická dokumentace, která věrohodně reprezentuje skutečnost s minimem odchylek
 • Velmi rychlý sběr dat a lze měřit prvky, které jsou jinými technologiemi velmi náročné, či i nemožné změřit
 • Velmi přesné měření – naše scannery dosahují přesnosti 2 mm
 • Možnost měření za provozu
 • Klesne počet doměřování objektu – sníží se případné ekonomické náklady a nebude pozastaven projekt
 • Lze měřit za tmy a ve stísněných prostorech
 • Výsledky lze importovat do Vašich CAD systémů

Máte zájem protože…

 • Chybí Vám dokumentace technologie, zařízení, či objektu?
 • Potřebujete komplexně určit deformaci objektu, či provést detailní analýzu skutečného provedení stavby?
 • Chcete zefektivnit správu rozsáhlého areálu na dálku?
 • Líbí se Vám renderovaná animace mračna bodů?
 • Nebo chcete „jen“ zaznamenat skutečný stav objektu?

Pokud je Vaše odpověď na některou z těchto otázek „ANO“, pomůžeme Vám s tím. Nebo pokud máte jakoukoliv komplikaci, která lze vyřešit pomocí laserového skenování, neváhejte nás kontaktovat.

Naše služby

Zaměření objektů metodou laserového skenování

Zaměříme Vámi požadovanou oblast se všemi výhodami, které Laserové skenování přináší. Vlastníme více skenerů – můžeme pracovat na více projektech najednou.

Zpracovávání mračen bodů a tvorba Webshare projektu

Dodáme Vám mračno bodů ve formátech LAS, E57, PTX, POD… Připravíme naskenovaný projekt do Webshare projektu, který může být umístěn na lokálním PC, Serveru, či „v cloudu“. Více info

Dodání komplexního 3D modelu

Z naskenovaných dat vyhotovíme komplexní 3D model ve formátech: DWG, DGN, STEP, IGES… Model exportujeme i do 3D PDF pro jednoduché měření pro všechny. Velmi vhodné pro projekční práce, dokumentace skutečného provedení stavby či jako data do informačních systémů.

Zaměření fasád objektů

Zaměříme jakýkoliv tvar fasády, v případě potřeby doplníme fotogrammetrickým měřením pro lepší vizuální vjem.

Tvorba 2D vektorových i bitmapových řezů a pohledů

Z pohledu na 3D model, nebo mračno bodů vytvoříme 2D řez. Možnost podbarvení bitmapovým snímkem

Vyhodnocení deformací objektu

Zajistíme etapové měření objektů a vyhodnocení posunů a přetvoření mezi jednotlivými etapami

Výpočet kubatur s přesností až 0,1%

Určíme objem Vašich skladových zásob s velmi vysokou přesností! Možnost etapového měření

Renderované pohledy

3D modelu jsou definovány skutečné materiály a nastaveno osvětlení pozice pohledu a tím vznikne velmi efektní vizualizace 3D modelu

Animace v rozlišení až 4K

Po naplánované trajektorii pro Vás vytvoříme skvělou animaci naskenovaného prostoru z mračna bodů v kombinaci s 3D modelem.

Obory využití

 • Strojírenství, Hutní průmysl – Zaměření složitých strojírenských zařízení pro případnou rekonstrukci
 • Pozemní stavitelství – Určování deformací objektů, zjišťování geometrických parametrů
 • Architektura, památková péče – Zaměření skutečného provedení, vyhotovení měřické dokumentace technického zařízení budov
 • Chemický průmysl – Zaměření složitých potrubních systémů a jiných technologických celků
 • Energo-průmysl – Zaměřený teplárenských objektů, trafostanic, vnitřního vybavení elektráren
 • Restaurátorství – Dokumentace reálného stavu, určení objemu, ploch a těžiště soch a jiných členitých objektů
 • Mapování podzemních prostor – Vyhotovení 3D modelu jeskyní, určování kubatur tunelů, porovnání s projektem
 • Těžařský průmysl – Vyhotovení 3D modelu povrchového lomu
 • Filmový průmysl – Vhodné jako podkladové data pro filmové efekty
 • Forenzní inženýrství – Zachycení místa činu, určení balistické křivky střely
 • Dopravní stavitelství – Zaměření mostních konstrukcí, určení deformací

Oblasti použití

Sběr dat

Se skenerem zaměříme komplexní geometrii a strukturu prostoru okolo skeneru až do vzdálenosti 120 m a rychlostí měření až 1 000 000 bodů za vteřinu. Samozřejmostí je skenování z více pozic, tak nevznikala hluchá místa. Skener obsahuje bezpečný laser 1 třídy, tudíž při skenování nehrozí žádné poškození zraku.

Projekty lze skenovat s velmi vysokým rozlišením. Obvykle, při detailním skenování používáme rozlišení 2 mm na 10 m. Jelikož je hustota definována velikostí úhlu, bude toto rozlišení na 20 m mít rozestup mezi body 4 mm.

BKB_Skipova_jama_foto1

Naše technika

 • Faro Focus 3D 120
 • Dosah skeneru: 120 m
 • Rychlost měření: až 976.000 bodů / sekundu
 • Třída laseru: 3R
 • Přesnost měření vzdálenosti < 2 mm
faro1
 • Integrovaná barevná kamera, Integrované senzory (kompas, barometr, kompenzátor)
 • Ovládaní skeneru: dotykový displej nebo Wi-Fi (možnost propojení s chytrým telefonem nebo tabletem)
 • Hmotnost / rozměry: 5,2 kg / 240 x 200 x 100 mm

Disponujeme dvěma scannery, což nám umožňuje rychleji nasnímat rozsáhlý projekt, nebo operativněji zareagovat na více projektů v jednom termínu.

Zpracování měření

Nejdříve jsou propojeny jednotlivé skenovací pozice do jednoho projektu. Poté je mračno obarveno skutečnými barvami. Následuje začištění dat od nežádoucích objektů a také kontrola celkové přesnosti, tak aby byl splněn požadavek zákazníka. Dále je projekt georeferencován do lokálního systému, S-JTSK či UTM. Poté je vytvořeno mračno bodů s rovnoměrnou hustotou bodů v celém projektu.

Mračno bodů
Je primárním výstupem Laserového skenování. Mračno bodů je možné připojit přímo do CAD softwarů.

Webshare

Jedná se o prohlížení naskenované oblasti v prostředí webového prohlížeče. Naskenovaná oblast je zobrazena panoramatickým snímkem z každé skenované pozice.Je umožněno měřit, odečítat souřadnice, zapisovat poznámky a sdílet odkazy na pohledy či poznámky s ostatními spolupracovníky. Data projektu mohou být uloženy lokálně na PC, firemním serveru, nebo je možné je nahrát do cloudové služby.

webshare_obr
webshare_3

3D model

Mračno bodů je převážně manuálně nahrazováno jednoduše definovanými geometrickými prvky, které jsou kategorizovány do vrstev. 3D model má až 1000x menší velkost než mračno bodů.

3D model exportujeme do 3D PDF formátu, tak aby si jej mohl prohlédnout a používat úplně každý uživatel bez speciálních CAD softwarů.

3D_PDF

Na jednom z našich projektů jsme určili přesnost vektorizace. Výsledný 3D model byl porovnán s mračnem bodů. Barevnou škálou jsou znázorněny odchylky.

presnost_mix

3D model exportujeme do velkého množství formátů, tak aby zákazníci jej mohli využívat ve svých stávajících CAD systémech. Model je „živý“ tudíž lze s ním dále pracovat

Bližší informace Vám poskytne:

Ing. Ondřej Kučírek, vedoucí oddělení, +420 731 613 396