Mobilní mapování

Dollarphotoclub_72924290

Hledáte metodu, jak rychle, efektivně a přesně zaměřit a vizualizovat Vaši obec, město, komunikace, tunely, železniční tratě nebo břehy vodních cest?
Vyzkoušejte naši technologii mobilního mapování.

Information-icon-on-button

Mobilním mapováním rozumíme jedinečnou technologii umožňující rychlý a efektivní sběr geoprostorových dat. Všechna řešení mobilního mapování jsou navržena tak, aby byla schopna dokumentovat skutečný svět kolem nás ve 3D zobrazení na počítači. Tato metoda svou efektivitou dokonale nahrazuje tradiční metody mapování a zvládá mapování téměř čehokoli. Především se jedná o mapování komunikací s dopravním značením a objektů podél komunikací, jako jsou budovy, nadzemní inženýrské sítě, zeleň, občanská vybavenost, městský mobiliář, dále železničních tratí včetně trakčního vedení, mapování břehů podél vodních toků.

Skutečnost, že data pořízená touto metodou lze tzv. geo-referencovat s velkou přesností, otevírá možnosti pro další analýzy, využitelné např. pro státní správu, či projekční společnosti.

Jak to funguje:

Naše společnost vlastní mobilní mapovací systém SAM vyvinutý německou společnosti IGI mbH. Systém SAM (Static And Mobile) využívá dvou vysoko rychlostních skenerů Faro Focus 3D 120 v kombinaci s 360° panoramatickou kamerou LadyBug3 a maximálně precizním GNSS/IMU systémem. Systém SAM tedy umožňuje montáž pozemních laserových skenerů na střechu automobilu a je připraven na mobilní mapování. S nadsázkou by se tedy dalo říci, že SAM přidělal pozemním skenerům „kolečka“.

Díky nízké hmotnosti (cca 25 kg) je možno systém instalovat na jakékoli mobilní zařízení. Kompaktní skenery lze snadno připevnit k systému a zahájit měření povrchu rychlostí až dva milióny bodů za vteřinu. Stejně snadno lze skenery uvolnit a zahájit pozemní skenování.

mobilni_map

Přidanou hodnotou sytému SAM je integrovaný GNSS/IMU systém, obsahující koncový GPS a GLONASS přijímač a přesnou inerciální měřící jednotku IMU. Přesnost dat zaměřených systémem SAM splňuje parametry potřebné pro projekční činnost.

content

Nabízíme:

Do této chvíle jsme georeferencovali panoramatické snímky na více než 90.000 Km komunikací v celé ČR (viz mapka). Tato data jsou ideální pro Váš GIS.

mapkla

Mapování a vizualizace komunikací a objektů podél komunikací

mapovani_komunikace_objekty

Pasportizace komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře aj.

pasport

Mapování železničních tratí, tunelů

zeleznice

Mapování břehů vodních toků

vodni_cesty

Bližší informace Vám poskytne:

Michal Kučera, vedoucí oddělení, +420 731 613 394