Laserové skenování fasád a exteriérů

12.11.2018

Galerie výtvarného umění Ostrava

Galerie výtvarného umění Ostrava ve spolupráci se společností GIS-STAVINVEX a.s. vytvořila pomocí technologie laserového skenování virtuální 3D model exteriéru budovy Domu umění v Ostravě na Jurečkově ulici. Cílem tohoto díla je velmi přesné zaznamenání skutečného stavu památkově chráněné budovy, pořízení stavební dokumentace pro projekční činnost a presentace Domu umění široké veřejnosti.