GIS – STAVINVEX a.s.

GIS – STAVINVEX a.s.

Vedení

Ing. Jaroslava Kraftová
předseda představenstva

+420 737 286 444
jkraftova@gis-stavinvex.cz

JUDr. Josef Šusta
člen představenstva, právní oddělení

+420 602 717 672
jsusta@gis-stavinvex.cz

Ivan Chvaja
místopředseda představenstva

+420 737 286 333
ichvaja@gis-stavinvex.cz

Michal Kučera
člen představenstva, provozní ředitel

+420 731 613 394
mkucera@gis-stavinvex.cz

Sekretariát

Pavlína Šperlíková
vedoucí sekretariátu

+420 724 110 600
psperlikova@gis-stavinvex.cz

Obchodní oddělení

Bc. Marta Kučerová
obchodní zástupce

+420 730 589 153
mkucerova@gis-stavinvex.cz

Ekonomické oddělení

Miluše Hladná
vedoucí oddělení

+420 605 806 521
mhladna@gis-stavinvex.cz

Mobilní mapování, laserové skenování a fotogrammetrie

Ing. Ondřej Kučírek
vedoucí oddělení

+420 731 613 396
okucirek@gis-stavinvex.cz

Geometrické plány, katastr nemovitostí

Ing. Aleš Novotný
vedoucí oddělení, ÚOZI

+420 777 900 050
anovotny@gis-stavinvex.cz

Inženýrská geodézie

Vojtěch Hron
vedoucí oddělení

+420 737 286 335
vhron@gis-stavinvex.cz

Inženýring

Lenka Motyčková
vedoucí oddělení

+420 730 893 490
lmotyckova@gis-stavinvex.cz