Geodézie

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Dollarphotoclub_72924290

Potřebujete vytyčit nebo zaměřit novostavbu, vytvořit geodetickou dokumentaci pro projekt nebo pořídit data pro vyhotovení pasportů komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení či obecního mobiliáře. Pokud ano, neváhejte se na nás obrátit.

Information-icon-on-button

Inženýrská geodézie se zabývá úkoly souvisejícími s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, měřením území pro projekční činnost a vypracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla.

content

Společnost GIS – STAVINVEX a.s. zajišťuje kompletní služby geodetických prací všech typů investiční výstavby. Součástí našich služeb je výkon činnosti hlavního geodeta stavby (ÚOZI).

Nabízíme tyto služby

 • Vybudování bodového pole
 • Zaměření pro projektovou dokumentaci
 • Vytvoření příčných a podélných profilů
 • Vytyčení a zaměření inženýrských sítí všech správců
 • Vytyčení stavebního objektu
 • Vytyčení liniových staveb
 • Vytyčovací práce během zemních prací
 • Výpočet kubatur zemních prací
 • Technická a přesná nivelace
 • Zaměření skutečného provedení staveb a vyhotovení potřebné dokumentace

MĚSTŮM A OBCÍM NABÍZÍME:

 • Vytvoření digitální technické mapy
 • Vytvoření pasportu místních komunikací, chodníků
 • Vytvoření pasportu dopravního značení
 • Vytvoření pasportu veřejného osvětlení
 • Vytvoření pasportu mobiliáře

Specializujeme se také na měření na železnici (vlastníme osvědčení G01)

 • Zaměření železničního svršků pro projekční činnost
 • Nivelace železničního bodového pole

Bližší informace Vám poskytne:

Vojtěch Hron, Vedoucí oddělení, +420 737 286 335