O společnosti

Společnost GIS – STAVINVEX a.s. má bohatou historii a působí na trhu již více než 15 let. Od samého počátku se firma orientuje na poskytování komplexních služeb v oblasti geodézie a inženýrsko-investorské činnosti. Vzhledem k tomu, že o naše kvalitní služby byl postupem času zvyšující se zájem, rozšířila firma GIS – STAVINVEX a.s. svoji působnost i mimo hranice Moravskoslezského kraje. Tato skutečnost byla také příčinou založení několika nových dceřiných společností v ostatních krajích České republiky a jedné společnosti na Slovensku. Naše firma poskytuje, kromě již zmíněných geodetických a inženýrských činností, také služby a poradenství v oblastech katastru nemovitostí, digitálního zpracování dat v několika CAD systémech, pasportizace místních komunikací a oceňování nemovitostí. Důležitým milníkem v naši historii je rok 2013, kdy bylo učiněno strategické rozhodnutí o pořízení nových technologií pro Mobilní mapování a 3D Laserové skenování. Tyto nové technologie nám umožňují zásadní rozšíření, zpestření, zkvalitnění a hlavně zrychlení našich služeb a být tak o krok, možná i dva před naší konkurencí.

Časová osa historie GIS – STAVINVEX a.s.

1993

STAVINVEX s.r.o.

Založení společnosti STAVINVEX s.r.o. poskytující služby v oblasti geodézie a inženýrsko-investorské činnosti v rámci Moravskoslezského kraje.

1995

PLYNAR s.r.o.

Založení společnosti PLYNAR s.r.o., která byla zaměřena na stavby plošných plynofikací, jejich dokumentace a převod do vlastnictví plynárenských společností.

1997

STAVINVEX Pelhřimov s.r.o.

Plošné telekomunikační stavby byly podnětem pro rozšíření působnosti v jižních Čechách a vznik společnosti STAVINVEX Pelhřimov s.r.o.

1998

GIS - STAVINVEX a.s.

Vznik společnosti GIS – STAVINVEX a.s. odštěpením od společnosti STAVINVEX s.r.o.

2001

CAD Dokumentace

Založení nového oddělení „CAD Dokumentace“, které se významnou měrou podílelo na digitalizaci dokumentace průběhu tras inženýrských sítí všech významných společností.

2003

E-GAS, spol. s r.o.

Rozšíření působnosti mimo hranice ČR a založení společnosti E-GAS, spol. s. r.o. na Slovensku.

2004

STAVINVEX Pardubice s.r.o.

Řešení majetkoprávních vztahů, tj. věcných břemen u telekomunikačních staveb ve východních Čechách zapříčinilo vznik nové dceřinné společnosti STAVINVEX Pardubice s.r.o.

2005

Pasporty místních komunikací

V souvislosti se Zákonem o pozemních komunikacích jsme městům a obcím začali úspěšně nabízet vyhotovení Pasportů místních komunikací.

2008

MicroStation pro úředníky veřejné správy

V tomto roce jsme získali akreditace Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na poskytování kurzu MicroStation pro úředníky veřejné správy.

2009

Digitalizace katastrálních map

Naše oddělení Geometrických plánů zahájilo ve spolupráci z ČUZK akci: Digitalizace katastrálních map.

2012

Oddělení Inženýrsko–investorských činností

V důsledku rostoucích potřeb velkých „síťařů“ (např. RWE aj.) vyřešit majetkoprávní vztahy tras svých inženýrských sítí, jsme byli nucení rozšířit a reorganizovat chod našeho oddělení Inženýrsko–investorských činností.

2013

Mobilní mapování

Strategické rozhodnutí o pořízení nové technologie pro Mobilní mapování.

2014

3D Laserové skenování

V polovině tohoto roku zahajuje činnost naše nové oddělení 3D Laserového skenování.

2015

Provozovna Litomyšl

V roce 2015 otevíráme naši novou provozovnu v Litomyšli.

2016

Fotogrammetrie

Po získání certifikátu ÚCL na provozování leteckého prostředku bez pilota na palubě, rozšiřujeme portfolio našich činností o další zajímavý obor Fotogrammetrie.

Používáme cloud

Naši práci nahráváme na online server, takže můžete mít Váš výsledek naší práce ihned k dispozici kdekoliv.

Nejmodernější technologie

Používáme nejmodernější technologie a postupy, které Vám zaručí 100% výsledek naší práce. To vše v nejvyšší kvalitě.

Naši zákazníci

Mezi naše zákazníky patří špičkové firmy ve svém oboru v České republice, které nám dávají důvěru za naši odvedenou práci.

Další provozovna

Otevřeli jsme pro Vás další provozovnu, abychom měli blíže k zákazníkům nejen ze severomoravského kraje. Najdete ji v Litomyšli.